Danish phrases #561-580 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
561
Controls how are images in standard formats like .jpg or .png opened.
Kontroller hvordan billeder i almindelige formater som  jpg eller .png er i åbnet tilstand.
info
562
Controls how is the original and the preview of the processed image displayed.
info
563
Controls how much does the current layer influence the final image (0-100%).
Bestemmer hvor meget det aktuelle lag påvirker det endelige billede (0-100%)
info
564
Controls how to specify the final canvas size.
Bestemmer hvordan den endelige lærredsstørrelse defineres.
info
565
Controls the placement of the original image on the new canvas.
Bestemmer originalbilledets på det ny lærred.
info
566
Controls what information is displayed in window caption.
Kontrollerer hvilken information der vises i overskriften
info
567
Controls whether a toolbar is visible when creating new window.
Bestemmer om en værktøjslinie vises ved oprettelse af nyt vindue.
info
568
Controls which drawing tools will be available.
Bestemmer hvilke tegneværktøjer der er tilgængelige.
info
569
Convert the cursor to an image or an animation and save it.
Konverter markøren til billede eller animation og gem den.
info
570
Convolution Filter
Sammenkædningsfilter
info
571
Convolution matrix
Sammenkædningstabel
info
572
Convolution matrix:
Sammenkædningstabel:
info
573
Coordinates
Koordinater
info
574
Coordinates accuracy
Koordinaters nøjagtighed
info
575
Coordinates mode
Koordinater
info
576
Coordinates mode controls whether draw shapes are aligned on pixel boundaries.
Koordinater bestemmer om tegnede former justeres til pixelgrænser.
info
577
Coordinates of shapes' control points are limited to integral values.
Koordinater på formers kontrolpunkter er begrænset til integralværdier.
info
578
Coordinates of shapes' control points can have any real values.
Koordinater på formers kontrolpunkter kan have alle reelle værdier.
info
579
Copies:
Kopier:
info
580
Copy current image
Kopiér aktuelt billede
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...