Hungarian phrases #601-620 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
601
Create a new frame. Select where to add it.
Új képkocka létrehozása. Válassza ki, hogy honnan adja hozzá.
info
602
Create a new image with all frames of the animation placed in one or more rows.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animation-to-filmstrip">More information</a>
Egy új kép létrehozása ahol az animáció összes képkockáját egy vagy több sorba helyez el.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animation-to-filmstrip">További információ</a>
info
603
Create a wheel cursor with an animated spinning section.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-wheel-wizard">More information</a>.
Egy animált kerék létrehozása forgó szakaszokkal. <br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-wheel-wizard">További információ</a>.
info
604
Create animated cursor resembling a clock.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-clock-wizard">More information</a>.
Egy animált kurzor létrehozása ami egy órára hasonlít. <br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-clock-wizard">További információ</a>.
info
605
Create animated fire
Animált tűz létrehozása
info
606
Create animated shrinking dots arranged in a circle.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-dots-wizard">More information</a>.
Egy animált, körben forgó csökkenő méretű pontok létrehozása. <br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-dots-wizard">További információ</a>.
info
607
Create animation by rotating an image.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/spin-frame-wizard">More information</a>.
Animáció létrehozása oly módon, hogy elforgatja a képet.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/spin-frame-wizard">További információ</a>
info
608
Create cursor
Kurzor készítés
info
609
Create filmstrip
Miniatűrök létrehozása
info
610
Create filmstrip...
Miniatűrök létrehozása...
info
611
Create glass effect by blurring background under semitransparent areas.
Az üveg hatás létrehozásához elmossa a háttér alatti félig félig átlátszó területeket.
info
612
Create image
Kép készítése
info
613
Create mouse cursor
Egér kurzor létrehozása
info
614
Create new commands|Duplicate commands|Delete commands|Move up|Move down|Import commands|Export commands|
Új parancs létrehozása|Parancs duplikálása|Parancs törlése|Mozgatás felfelé|Mozgatás lefelé|Parancs importálása|Parancs exportálása|
info
615
Create new document from a template.
Új dokumentum készítése sablonból.
info
616
Create new image document using current contents of clipboard.
Egy új kép dokumentum létrehozása a jelenlegi vágólap tartalomból.
info
617
Create new layout|Duplicate selected layout|Delete selected layout|Rename selected layout|Configure selected layout|Move selected layout down|Move selected layout up|Import layout|Export layout|
Kiválasztott elrendezés
info
618
Create new mouse cursor with specified dimensions and color depth. The created cursor may be animated.
Új egér kurzor létrehozása a megadott méretekkel és színmélységgel. A létrehozott kurzor animált is lehet.
info
619
Create new preset|Duplicate preset|Delete preset|Move up|Move down|Import preset|Export preset|
Új beállítás létrehozása|Beállítás duplikálása|Beállítás törlése|Mozgatás felfelé|Mozgatás lefelé|Beállítás importálása|Beállítás exportálása|
info
620
Create new raster image from the current content of Windows desktop.
Egy új raszteres kép létrehozása a jelenlegi Windows asztal tartalmáról.
info
I wish there were...
Select background