Norwegian (Bokmål) phrases #1081-1100 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1081
Defines how to obtain the height map for bevel effect.
Definerer hvordan du får tak i høyden av kartet for pensel effekt.
info
1082
Defines how to select a document part from the whole document.
info
1083
Defines the strategy for the undo operation. Some document types may only support selected modes.
Definerer strategien for angre operasjonen. Noen dokument typer støtter bare salgte modus.
info
1084
Defines visualization mode for items.
info
1085
Defines where is the new frame placed.
Definerer hvor det nye vinduet skal plasseres.
info
1086
Defines, where will be the object positioned in the output image if relative size is less than 100%.
Definerer hvor objektet blir plassert i utdataene hvis den relative størrelsen er mindre enn 100%.
info
1087
Defocus...
info
1088
Deform picture by applying a bilinear or a perspective transformation.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Transform">More information</a>.
info
1089
Delete
Slett
info
1090
Delete custom colors
Slett egendefinerte farger
info
1091
Delete file
Slett fil
info
1092
Delete layer(s)
Slett lag
info
1093
Delete vertex
info
1094
Demitone 25
info
1095
Demitone 50
info
1096
Density [%]:
Tetthet [%]:
info
1097
Density of the projected shadow at the beginning.
Tetthet av beskyttede skygger i begynnelsen.
info
1098
Density of the projected shadow at the end.
Tetthet av beskyttede skygger på slutten.
info
1099
Density of the shadow. Higher values make the shadow more intense.
Tetthet av skyggen. Høyere verdier gjøre skyggen mer intens.
info
1100
Depth
Dybde
info
What about ICL files?
Select background