Norwegian (Bokmål) phrases #1101-1120 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1101
Desaturate
Sort/hvitt
info
1102
Description
Beskrivelse
info
1103
Description:
Beskrivelse:
info
1104
Details
Detaljer
info
1105
Detect horizontal edges in the input image.
Gjenkjenn horisontale kanter i innkommende bilde.
info
1106
Determine the darkest and brightest colors in the image and adjust contrast to map them on real black and white.
info
1107
Determines the method used to compute the shadow.
Avgjør hvilken metode som brukes til å beregne skyggen.
info
1108
Determines the sharpness of the shadow. It is recommended to use sharper shadow for small images and less sharp for big ones.
Bestemmer skarpheten i skyggen. Det anbefales å bruke skarpere skygge for små bilder og mindre skarp for store.
info
1109
Determines whether this step in the sequence will be an operation or a transformation.
info
1110
Diagonal
Diagonal
info
1111
Dialog caption:
Dialog bildetekst:
info
1112
Diameter of the affected region in pixels.
Diameter på det berørte området i punkter.
info
1113
Diameter or size of the bounding box of the painted pattern.
Diameter eller størrelsen på boksen i penslet mønster.
info
1114
Diamonds
info
1115
Difference Clouds
Forskjelliggjør skyer
info
1116
Difference Light Bulbs...
info
1117
Difference Noise...
info
1118
Difference Randomly...
info
1119
Diffuse Glow...
info
1120
DigiEffects
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...