Norwegian (Bokmål) phrases #1941-1960 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1941
Metallic Finishes...
Metallisk overflate...
info
1942
Metallic Onion...
info
1943
Metalwork II...
Metallarbeid II...
info
1944
Metalwork...
info
1945
Method
Metode
info
1946
Method specifying the target size.
Metode for å spesifisere mål størrelsen.
info
1947
Method used for blurring.
Metode brukt for penselering.
info
1948
Method used to specify text size.
Metode brukt til å spesifisere størrelse på tekst.
info
1949
Method used to zoom pixels in or out.
Metode for å forstørre eller forminske piksler.
info
1950
Mezzed Block C...
info
1951
Mezzo Burst...
info
1952
Mezzo Line D...
info
1953
Mezzo Lines...
info
1954
Mezzo-tinto...
info
1955
Mezzotint...
info
1956
Mezzy...
info
1957
Mild Moves...
info
1958
Min Trig Mix...
info
1959
Minimax Deluxe...
info
1960
Minimax Economy...
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...