Polish phrases #1201-1220 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1201
Lossless mode:
Tryb bezstratny:
info
1202
Love it!
Lubię to!
info
1203
Lower left corner:
Dolny lewy róg:
info
1204
Lower right corner:
Dolny prawy róg:
info
1205
M&ultiple undo steps
Cofanie wielokrotne
info
1206
Magic wand
Różdżka
info
1207
Main toolbar
Główny pasek narzędzi
info
1208
Main window
Okno główne
info
1209
Make animated clock
Stwórz animowany zegar
info
1210
Make animated dots
Stwórz animowane kropki
info
1211
Make animated spinning wheel
Stwórz animowane koło
info
1212
Make arrow shape
Stwórz kursor w kształcie strzałki
info
1213
Make given percentage of pixels in the image transparent.
info
1214
Make size of all layers the same.
info
1215
Man'o'war
info
1216
Manage Custom Icons
Zarządzaj swoimi ikonkami
info
1217
Manage Custom Presets
info
1218
Manage File Associations
Zarządzaj typami plików
info
1219
Manage Layouts
Zarządzaj Układami
info
1220
Manage Windows shell associations
Zarządzaj skojarzeniami plików
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...