Polish phrases #21-40 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
21
&Bevel...
Skos...
info
22
&Blend with background...
Połącz z tłem...
info
23
&Brightness:
&Jasność:
info
24
&Cache views
info
25
&Canvas size...
Wymiary kanwy...
info
26
&Colorize...
Koloryzuj...
info
27
&Commands:
Polecenia:
info
28
&Configure layout...
&Konfiguruj układ...
info
29
&Contrast [%]:
Kontrast [%]:
info
30
&Copy
&Kopiuj
info
31
&Copy %s
&Kopiuj %s
info
32
&Copy selected frame
Kopiuj wybraną klatkę
info
33
&Create
Utwórz
info
34
&Cursor
&Kursor
info
35
&Delete image
info
36
&Description:
Opis:
info
37
&Disable undo
&Wyłącz cofanie
info
38
&Drop shadow...
Dodaj cień...
info
39
&Edit
&Edycja
info
40
&Effect
&Efekt
info
Select background
Vista & Win 7 icons