Polish phrases #181-200 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
181
Add or remove custom icons. These icons can then be used in various places of the main application.
Dodaj lub usuń własne ikony. Ikony te mogą być użyte w różnych miejscach głównego programu.
info
182
Add or subtract value from red, green, and blue channels.
Zmień wartości czerwonego, zielonego i niebieskiego kanału.
info
183
Add predefined color swatches.
info
184
Add reflection
Dodaj odbicie
info
185
Add the current cursor to online library on RealWorld Graphics web site
Dodaj aktualny kursor do biblioteki online, na stronę RealWorld Graphics
info
186
Add the dragged file(s) as new layer(s).
Dodaj przeciągnięte plik(i) jako nową warstwę(y).
info
187
Add to Online Library
Dodaj do Biblioteki Online
info
188
Add to online library
Dodaj do biblioteki online
info
189
Add vertex to the polygon by dragging control handle in middle of an edge.
Dodaj czubek wielokąta przeciągając uchwyt na środku krawędzi.
info
190
Add, remove, configure, export, and import custom tool configurations.
Dodaj, usuń, konfiguruj, eksportuj i importuj własne konfiguracje narzędzi.
info
191
Add, remove, import, and export custom colors.
Dodaj, usuń, importuj i eksportuj własne kolory.
info
192
Additional image effects
Dodatkowe efekty obrazu
info
193
Adjust Brightness
Dopasuj jasność
info
194
Adjust Color Saturation
Dopasuj nasycenie koloru
info
195
Adjust Colors
Dopasuj kolry
info
196
Adjust Contrast
Dopasuj kontrast
info
197
Adjust RGB
Dopasuj RGB
info
198
Adjust RGB...
Dopasuj RGB...
info
199
Adjust brightness of the whole image or of current selection.
Ustaw jasność całego obrazu albo zaznaczenia.
info
200
Adjust brightness, contrast, and saturation on all selected frames.
info
Select background
Vista & Win 7 icons