Polish phrases #1421-1440 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1421
Panels
Panele
info
1422
Parameter:
Parametr:
info
1423
Parameters
info
1424
Part &operation:
Część &operation:
info
1425
Particle count
Ilość elementów
info
1426
Particle longevity
Długość partykułów
info
1427
Particle size
Rozmiar cząsteczki
info
1428
Paste image
Wklej obraz
info
1429
Paste style
Wklej styl
info
1430
Paste the dragged image(s) as a floating selection.
Wklej przeciągnięty obraz(y) jako zaznaczenie.
info
1431
Paste:
Wklej:
info
1432
Pasted
info
1433
Path
Katalog
info
1434
Path to a html help topic that will be displayed if user clicks on a Help button. If this field is left blank, the Help button will be hidden.
Scieżka do tematów pomocy html, który będzie pokazany po kliknięciu przycisku Pomoc. Jeśli to pole zostanie puste, przycisk Pomoc będzie ukryty.
info
1435
Path to environment map
info
1436
Path to height map
Ścieżka do mapy wysokości
info
1437
Pattern fill
Wypełnij wzorem
info
1438
Pencil
Ołówek
info
1439
Perform the last undone action again.
Powtórz cofniętą akcję
info
1440
Perspective transformation
Przekształcenie perspektywy
info
Vista & Win 7 icons
Select background