Polish phrases #621-640 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
621
Cross
Krzyż
info
622
Cu&t
Wytnij
info
623
Cu&t %s
Wytni&j %s
info
624
Cubic interpolation
Interpolacja Cubic
info
625
Current color
Kolor bieżący
info
626
Current document contains unsaved data. You may attempt to save the document using the 'Save...' button.
Dokument ma niezapisane dane. Możesz próbować go zapisać przyciskiem Zapisz...
info
627
Cursor - Add to Online Library
Kursor - Dodaj do Biblioteki Online
info
628
Cursor - Color Depth
Kursor - Głębia Koloru
info
629
Cursor - Customize Current
Kursor - Ustawienia Własne
info
630
Cursor - Frame Timing
Kursor - Opóżnienie Klatki
info
631
Cursor - Hot Spot
Kursor - Hotspot
info
632
Cursor - Name and Author
Kursor - Imię i Autor
info
633
Cursor - Preview
Kursor - Podgląd
info
634
Cursor - Set Size
Kursor - Ustaw Rozmiar
info
635
Cursor - Test Window
Kursor - Okno Testowe
info
636
Cursor Hot Spot
Hotspot Kursora
info
637
Cursor editor
Edytor Kursora
info
638
Cursor from image
Kursor ze zdjęcia
info
639
Cursors
Kursory
info
640
Cursors are always resized to 32x32 pixels when used by Windows.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Cursor_-_Set_Size">More information</a>
Rozmiar kursorów jest zmieniany na 32x32 piksele kiedy używane są w systemie Windows.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Cursor_-_Set_Size">More information</a>
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...