Polish phrases #1801-1820 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1801
Size
Wymiar
info
1802
Size of beveled region in pixels.
Wymiar skosu obszaru w pikselach.
info
1803
Size of individual fire particles relative to image size.
Rozmiar indywidualnych cząsteczek ognia względem do rozmiaru obrazu.
info
1804
Size of the added shadow in pixels.
Wymiar dodanego cienia w pikselach.
info
1805
Size of the arrow head in percents.
Rozmiar główki strzałki w procentach.
info
1806
Size of the arrow head in pixels.
info
1807
Size of the arrow tail relative to its head. Set to 0 to create a tail-less arrow.
Rozmiar ogona strzałki względem do główki strzałki. Ustaw 0, aby stworzyć strzałkę bez ogona.
info
1808
Size of the shape in percents.
Ustaw rozmiar figury w procentach.
info
1809
Size specification
info
1810
Size:
Wymiar:
info
1811
Skip - continue with next step
Pomiń - kontynuuj następny krok
info
1812
Small
Mały
info
1813
Small icons
Małe ikony
info
1814
Small icons (16px)
info
1815
Smooth
Wygładż
info
1816
Smooth area edges
Wygładż obszar brzegów
info
1817
Smooth rounded joins beween lines.
Wygładzone zaokrąglone łączenia linii.
info
1818
Smoothing
Wygładzanie
info
1819
Smoothing mode
Tryb wygładzenia
info
1820
Soft shadow
Miękki cień
info
Select background
What about ICL files?