Turkish phrases #1141-1160 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1141
JPEG Image
JPEG Görüntü
info
1142
JPEG image files
JPEG görüntü dosyaları
info
1143
JavaScript that will be executed. Refer to the manual (http://wiki.rw-designer.com/Operation_JScript) to learn about scripting.
Yürütülecek JavaScript Komut dosyası hakkında bilgi edinmek için kılavuza (http://wiki.rw-designer.com/Operation_JScript) bakın.
info
1144
Julia set
Julia set
info
1145
Keep flat level
info
1146
Keep or remove the alpha channel if the source image contains one.
Kaynak görüntü bir tane içeriyorsa alfa kanalını tutun veya kaldırın.
info
1147
Key combination used to activating this operation (only valid if used in main menu).
info
1148
Keyboard accelerator for this menu command.
Bu menü komutu için klavye hızlandırıcı.
info
1149
Label:
Etiket:
info
1150
Lambda
Lambda
info
1151
Language
Dil
info
1152
Language synchronization
Dil senkronizasyonu
info
1153
Language:
Dil:
info
1154
Languages marked with flags are installed. Select a language and click the Download button to attempt to download translation table.
Bayraklarla gösterilmiş diller yüklenmiştir. Bir dil seçin ve çeviri tablosunu indirmeyi denemek için "İndir" düğmesine tıklayınız.
info
1155
Large
info
1156
Large icons (48px)
info
1157
Lasso
Kement
info
1158
Latest news, tutorials, support center.
Son haberler, öğreticiler, destek merkezi.
info
1159
Layer
Katman
info
1160
Layer Style
info
Select background
What about ICL files?