Turkish phrases #2041-2060 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2041
Use default cursor size (recommended) or specify the size yourself.
Varsayılan imleç boyutunu kullan (önerilir) veya boyutunu kendiniz belirtin.
info
2042
Use default database
info
2043
Use layered mode by default
Varsayılan olarak katmanlı mod kullan
info
2044
Use linear interpolation of pixel colors.
info
2045
Use multiple processors when displaying image in raster editor.
info
2046
Use the controls to select font family, style, and size.
Yazı tipi ailesini, stilini ve boyutunu seçmek için denetimleri kullanın.
info
2047
Use the dropped cursor for this role.
info
2048
Use these controls to change size of icons in the preview window.
Önizleme penceresindeki simgelerin boyutunu değiştirmek için bu kontrolleri kullanın.
info
2049
Value
Değer
info
2050
Value added to the final pixel.
Son piksele katma değer.
info
2051
Value in degrees specifying how much is the image rotated clockwise.
Görüntünün saat yönünde ne kadar döndüğünü belirten dereceler.
info
2052
Value in pixels added to current cavas size. Negative values are allowed.
Geçerli tuval boyutuna piksel cinsinden değer eklendi. Negatif değerlere izin verilir.
info
2053
Value in pixels determining new size of the canvas.
Tuvalin yeni boyutunu belirleyen piksel cinsinden değer.
info
2054
Values in the convolution matrix represent weights of pixels. The number of rows and columns must be odd.
Evrişim matrisindeki değerler piksellerin ağırlıklarını temsil eder. Satır ve sütun sayısı tek olmalıdır.
info
2055
Vertical
Dikey
info
2056
Vertical blur
info
2057
Vertical division:
Dikey bölme:
info
2058
Vertical edge detection
Dikey kenar algılama
info
2059
Vertical offset:
Dikey ofset:
info
2060
Vertical resize
Dikey yeniden boyutlandır
info
Vista & Win 7 icons
Select background