Turkish phrases #541-560 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
541
Context menu:
info
542
Continually increase transparency in given direction.
Verilen yönde şeffaflığı sürekli olarak arttırın.
info
543
Continuous boost
Sürekli destek
info
544
Contrast
Kontrast
info
545
Contrast controls the difference between darker and lighter areas of the image.
Kontrast, görüntünün daha koyu ve daha açık alanları arasındaki farkı kontrol eder.
info
546
Contrast...
Kontrast...
info
547
Controlled viewport:
info
548
Controls how are images in standard formats like .jpg or .png opened.
Görüntülerin, .jpg veya .png gibi standart biçimlerde nasıl açıldığını kontrol eder.
info
549
Controls how much does the current layer influence the final image (0-100%).
Geçerli katmanın son görüntüyü ne kadar etkilediğini kontrol eder (% 0-100).
info
550
Controls how to specify the final canvas size.
Son tuval boyutunu nasıl belirleyeceğinizi kontrol eder.
info
551
Controls the placement of the original image on the new canvas.
Orijinal görüntünün yeni tuval üzerine yerleştirilmesini kontrol eder.
info
552
Controls what information is displayed in window caption.
Pencere başlığında hangi bilgilerin görüntülendiğini denetler.
info
553
Controls whether a toolbar is visible when creating new window.
info
554
Controls which drawing tools will be available.
info
555
Convert the cursor to an image or an animation and save it.
İmleci bir görüntüye veya animasyona dönüştürün ve kaydedin.
info
556
Convolution Filter
Evrişim Filtresi
info
557
Convolution matrix
Evrişim matrisi
info
558
Convolution matrix:
Evrişim matrisi:
info
559
Coordinates
Koordinatlar
info
560
Coordinates accuracy
info
Select background
What about ICL files?