Turkish phrases #441-460 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
441
Click on Refresh to display a preview of the processed image.
İşlenen görüntünün önizlemesini görüntülemek için Yenile'ye tıklayın.
info
442
Click on a button to quickly switch to the respective folder. You may add the current folder to this list using the buttons in the right upper part of this window.
İlgili klasöre hızlıca geçmek için bir düğmeye tıklayın. Mevcut pencereyi bu pencerenin sağ üst kısmındaki düğmeleri kullanarak bu listeye ekleyebilirsiniz.
info
443
Click on tags to select/unselect them. Double-click a tag to select it and unselect all other tags. A bigger or bolder font indicates a frequently used tag.
info
444
Click on the wheel to change hue, click inside the triangle to change brightness and saturation.
Renk tonunu değiştirmek için tekerleğe tıklayın, parlaklığı ve doygunluğu değiştirmek için üçgenin içine tıklayın.
info
445
Click or drag the control point to set the active point of a cursor.
Bir imlecin etkin noktasını ayarlamak için denetim noktasını tıklatın veya sürükleyin.
info
446
Click the ... button and select a environment map (panoramatic texture of the surroundings).
info
447
Click the ... button and select a height map. Pixel's brightness determines its elevation.
info
448
Click the toolbar buttons to run commands. To get more help for individual buttons, move mouse over the button and read the description in status bar.\n\nYou can add, remove, reorder, or configure toolbar buttons in layout configuration dialog.
Komutları çalıştırmak için araç çubuğu düğmelerini tıklayın. Tek tek düğmeler için daha fazla yardım almak için fareyi düğmenin üzerine getirin ve açıklamayı durum çubuğunda okuyun.Düzen yapılandırma iletişim kutusundaki araç çubuğu düğmelerini ekleyebilir, kaldırabilir, yeniden sıralayabilir veya yapılandırabilirsiniz.
info
449
Click to add current color to last used colors.
info
450
Click to learn how you can help. And also why.
Nasıl yardımcı olabileceğinizi öğrenmek için tıklayın. Ve ayrıca neden.
info
451
Click to select hue and saturation values of the current color. The final color is also influenced by the luminance set in the second area.
Mevcut rengin ton ve doygunluk değerlerini seçmek için tıklayın. Son renk de ikinci alandaki parlaklıktan etkilenir.
info
452
Click to select luminance and alpha values for the current color.
Mevcut renk için parlaklık ve alfa değerleri seçmek için tıklayın.
info
453
Click to update the preview or to select preview mode.
info
454
Click to use this color as primary color. Hold down SHIFT for secondary color. Right-click on a color to delete it.
info
455
Click with mouse or use arrow keys to change color components complementary to the selected one.
Seçili olan tamamlayıcı renk bileşenlerini değiştirmek için fareyle tıklayın veya ok tuşlarını kullanın.
info
456
Click with mouse or use left and right arrow keys to change color opacity (alpha).
Fareyle üzerine tıklayın veya renk opaklığını (alfa) değiştirmek için sol ve sağ ok tuşlarını kullanın.
info
457
Click with mouse or use up and down arrow keys to change the selected color component.
Seçilen renk bileşenini değiştirmek için fare ile tıklayın veya yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanın.
info
458
Close
Kapat
info
459
Close the active document.
Etkin belgeyi kapatın.
info
460
Closed
Kapalı
info
I wish there were...
Select background