Turkish phrases #781-800 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
781
Dragging with mouse moves the entire picture. Exterior can be either filled with given color or the image can be wrapped.
info
782
Draw a curve passig through specified points. Add a new point by dragging control handle in middle of a line segment.
Belirtilen noktalardan geçen bir eğri çizin. Denetim tutamacını bir çizgi parçasının ortasında sürükleyerek yeni bir nokta ekleyin.
info
783
Draw a grid around pixels or small tiles.
Piksel veya küçük döşeme etrafında bir ızgara çizin.
info
784
Draw circles or ellipses.
Daireler ya da elipsler çizin.
info
785
Draw grid around large tiles.
Büyük döşeme etrafında ızgara çizin.
info
786
Draw lines or polylines. Divide a line by dragging control handle in middle of a line segment.
Çizgiler veya çoklu çizgiler çizin. Bir satır segmentinin ortasında denetim tutamacını sürükleyerek bir satırı bölün.
info
787
Draw selected layer normally and other layers with opacity set to 50%.
Seçilen katmanı normal olarak ve opaklık % 50'ye ayarlanmış diğer katmanları çizin.
info
788
Draw shapes with outlines and fill.
info
789
Draw squares or rectangles with given corner radius.
Verilen köşe yarıçapı ile kareler veya dikdörtgenler çizin.
info
790
Draw tool presets
info
791
Draw with a brush.
Fırçayla çiz.
info
792
Drawing Tool
Çizim Aracı
info
793
Drawing tool toolbar
Çizim aracı araç çubuğu
info
794
Drop Shadow
Düşen Gölge
info
795
Drop shadow
Düşen gölge
info
796
Drop shadow...
Düşen gölge...
info
797
Dropper
Damlalık
info
798
Duplicate frame
Çerçeveyi çoğalt
info
799
Duplicate layer
Katmanı çoğalt
info
800
E&xit
Çıkış
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons