Hungarian phrases #461-480 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
461
Customize the main application window. Already opened documents or windows will not be affected.
Adja meg a fő alkalmazás ablakában. A már megnyitott dokumentumokat vagy ablakokat nem fogja érinteni.
info
462
Cut a defined quadrangle from an image.
Vágjuk képből egy meghatározott quadrangle.
info
463
Cut the selection and put it on the Clipboard.
A kijelölés kivágása és tedd a vágólapra.
info
464
DPI
DPI
info
465
Darken
Sötétítés
info
466
Dash
info
467
Decimal places:
Tizedeshelyek:
info
468
Decrease image magnification by one step.
Csökkentse a kép nagyítását egy lépéssel.
info
469
Decrease opacity
Átlátszatlanság csökkentése
info
470
Decrease opacity (alpha) using brush tool.
Az átlátszatlanság (alfa) csökkentése az ecset eszköz használatával.
info
471
Decrease outline width
Vázlat szélesség csökkentése
info
472
Decrease width of shape outline by 1 pixel or by 5 pixels if CTRL key is down.
Az alakzat körvonal szélességének csökkentése, 1 vagy 5 képponttal ha a CTRL gombot megnyomja.
info
473
Deduce surface height from opacity and selection. Bevel the shape and let light shine on it.
A felület magasság kikövetkeztetése az átlátszóságból és kiválasztásból. A fazetta alakja, és hagyja, hogy fény ragyogjon rajta.
info
474
Deduce surface height from opacity and selection. Bevel the shape and let light shine on it.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Bevel">More information</a>.
A felszín magasság átlátszatlanság kikövetkeztetése és kiválasztás. A fazetta alakja és fény ragyogása a fazettán. <br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Bevel">További információ</a>
info
475
Default
Alapértelmezett
info
476
Default color
Alapértelmezett szín
info
477
Default gamma correction:
Alapértelmezett gamma korrekció:
info
478
Default operation
Alapértelmezett művelet
info
479
Default settings
Alapértelmezett beállítások
info
480
Define Custom Preset
Egyéni beállítás meghatározása
info
I wish there were...
Select background