Hungarian phrases #541-560 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
541
Document - Save
Dokumentum - Mentés
info
542
Document - Set File Format
Dokumentum - Fájlformátum beállítása
info
543
Document contains unsaved data.
A dokumentum nem mentett adatokat tartalmaz.
info
544
Document type:
info
545
Don't save|Close document discarding changes.
Ne mentsen|A dokumentum bezárása a módosítások elvetésével.
info
546
Dots
info
547
Dotted grid
info
548
Down
Le
info
549
Down-Right
Jobbra-le
info
550
Down-Up
Le-Fel
info
551
Download
Letöltés
info
552
Drag and drop
Húz és ejt
info
553
Drag and drop files or folders from Explorer here to process them
info
554
Drag the slider to adjust brightness.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Húzza a csúszkát a fényerő beállításához.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">További információ</a>
info
555
Drag the slider to adjust color saturation.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
A csúszka húzásával állítsa be színtelítettséggel.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">További információ</a>
info
556
Drag with your mouse from a point where the object touches ground upwards to create a projected shadow.
Húzza az egérrel a pont, ahol az objektum felfelé, hogy a tervezett árnyékmásolatokat létrehozni kiterjedést éri el.
info
557
Dragging with mouse moves the entire picture. Exterior can be either filled with given color or the image can be wrapped.
Húzás az egérrel helyezi a teljes kép. Külső vagy kitölthető az adott szín, vagy a kép is futtatható.
info
558
Draw a curve passig through specified points. Add a new point by dragging control handle in middle of a line segment.
Egy görbe passig rajzolása a megadott pontokal. Új pont hozzáadása, a vezérlőelem húzásával a vonal szakasz közepén.
info
559
Draw a grid around pixels or small tiles.
Egy rács körüli képpontok vagy kis csempék rajzolása.
info
560
Draw an arbitrary shape controlled by points with tangents.
Rajzolj egy tetszőleges alakzatot, melyet pontok irányítanak érintővel.
info
I wish there were...
Select background