Hungarian phrases #881-900 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
881
Margins:
Margók:
info
882
Mark all available items or objects as selected.
Az összes elérhető elemek vagy objektumok, mint a kijelölt megjelölése.
info
883
Mask ID:
Maszk azonosító:
info
884
Mask from opacity
Maszk az átlátszóságból
info
885
Matches pixels with similar alpha value (opacity/transparency).
Az alfa értékkel (homályosság/átlátszóság) megegyező képpontok.
info
886
Matches pixels with similar brightness.
Hasonló fényerejű képpontok.
info
887
Matches pixels with similar hues.
Megegyező árnyalatú képpontok.
info
888
Matches pixels with similar values in red, green, blue and alpha channels.
A piros, zöld, kék, és alfa csatornákkal megegyező képpontok.
info
889
Matching files:
Társított fájlok:
info
890
Maximize contrast of each of the red, green, and blue color channels.
info
891
Maximum Colors
Maximális színek
info
892
Maximum color value. Recommended values are 1 (the native HDR range), 100 (percent range), or 255 (classic 8-bit color).
Maximális szín érték. Ajánlott értékek: 1 (a natív HDR tartományban), 100 (százalékos tartományban), vagy 255 (klasszikus 8-bites szín).
info
893
Maximum difference between the color of the clicked pixel and the color of the flood-filled pixel. Values range from 0 to 100%.
A kattintott képpont és a kitöltött képpont közötti legnagyobb különbség. Az értéke 0 és 100% között lehet.
info
894
Maximum distance in pixels that each pixel is influences.
A képpontok maximális távolsága minden egyes képpontot befolyásol.
info
895
Maximum energy of a pixel to consider it noise.
info
896
Mean removal
Átlagolás eltávolítás
info
897
Media
Média
info
898
Menu configuration
Menü beállítás
info
899
Merge layers
Rétegek egyesítése
info
900
Merged
Egyesítve
info
What about ICL files?
I wish there were...