Hungarian phrases #521-540 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
521
Displace...
Elmozdítás...
info
522
Display files with the given tag.
Az adott oldalon lévő fájlok megjelenítése.
info
523
Display hints relevant to application current state.
Megjelenítendő tippek vonatkozó kérelem aktuális állapota.
info
524
Display program information, version number and copyright.
Programinformáció, verziószám és szerzői jogok megjelenítése.
info
525
Display:
info
526
Displayed drawing tools:
Megjelenített rajzeszközök:
info
527
Displays the basic information about the application and its usage.
Az alkalmazás és a használat alapvető adatait jeleníti meg.
info
528
Displays the current zoom factor. Click to quickly switch to predefined values or to your own zoom factor.
Az aktuális nagyítási tényező. Ide kattintva gyorsan válthat az előre meghatározott értékek vagy a saját nagyítási tényező között.
info
529
Displays the help index page.
Megjeleníti a Súgó index lapot.
info
530
Dissolve...
Áttűnés...
info
531
Distance of the folds from the shape outline.
A redők közötti távolság az alak körvonalától.
info
532
Distance:
Távolság:
info
533
Dithering
Összemosás
info
534
Dithering method used when convering image to paletized format.
info
535
Divisor:
Osztó:
info
536
Do not use pixel grid.
Ne használja a képpont rácsot.
info
537
Document - Best Layout
Dokumentum - Legjobb elrendezés
info
538
Document - Condition
info
539
Document - Extract Document Part
Dokumentum - Dokumentum rész kivonás
info
540
Document - Open in new window
Dokumentum - Megnyitás új ablakban
info
What about ICL files?
Select background