Polish phrases #961-980 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
961
New text document
info
962
News
Aktualności
info
963
No adjustment
info
964
No caps
Bez pokrywy
info
965
No fill
Bez wypełnienia
info
966
No help is available for this window area.
Dla tego obszaru okna pomoc nie jest dostępna.
info
967
No image in clipboard.
Brak obrazów w schowku
info
968
No outline
Bez konturu
info
969
No recently used files found.
Nie znaleziono ostatnio używanych plików.
info
970
No smoothing
Bez wygładzania
info
971
Noise removal
info
972
None
Żaden
info
973
Normal crop
 Normalne przycięcie
info
974
Normal|Multiply|Screen|Add|Subtract|Average|Difference|Minimum (darken)|Maximum (lighten)|Overlay|Replace hue|Replace saturation|Replace brightness|Replace color|Silhouette
Normalne|Mnóż|Ekran|Dodaj|Odejmij|Średnie|Różnica|Minimum (ciemne)|Maximum (jasne)|Nakładka|Zamień barwę|Zamień nasycenie|Zamień jasność|Zamień kolor|Sylwetka
info
975
Not constrained
info
976
Note
Notatka
info
977
Note: handle coordinates will be sent to the tool exactly as entered, regardless of current coordinate mode. In case of invalid values, the results can be unexpected.
info
978
Note: maximum and minimum zoom values may depend on the size of the window and the displayed image.
info
979
Number of places behind the decimal point. Increase this value for higher precision color accuracy or when range is low.
Liczba miejsc za punktem dziesiętnym. Zwiększ tą wartość dla większej precyzji koloru lub gdy zakres jest za mały.
info
980
OK
OK
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons