Polish phrases #1501-1520 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1501
Tolerance is increased in continuous areas and reduced for bumpy areas.
Tolerancja jest powiększona w ciągłych obszarach i zmniejszona dla obszarów buforowych.
info
1502
Tolerance:
Tolerancja:
info
1503
Tool has no options.
Narzędzie nie ma opcji.
info
1504
Tool presets
Ustawienia narzędzi
info
1505
Tool properties
Właściwości narzędzia
info
1506
Tool state sync ID:
Synchro ID stanu narzędzia:
info
1507
Tool state sync-ID:
Synchro-ID stanu narzędzia:
info
1508
ToolBar
Pasek narzędzi
info
1509
Top
Góra
info
1510
Top left
Lewym górnym rogu
info
1511
Top right
Prawym górnym rogu 
info
1512
Transformation
Przekształcenie
info
1513
Translated string:
Tłumaczony ciąg:
info
1514
Translation table contains %i items. Press Update to check if more are available.
Tabela tłumaczeń zawiera %i pozycji. Wciśnij Aktualizuj żeby sprawdzić aktualizacje tabeli
info
1515
Translation table contains %i items. There are also %i items translated by you. Press Upload to make them available for others.
Tabela tłumaczeń zawiera %i pozycji. 
info
1516
Translation table is not available; try downloading it or help by translating yourself.
Tabela tłumaczeń jest niedostępna; spróbuj ją pobrać albo pomóż w tłumaczeniu.
info
1517
Translation tables for this language are not available.
info
1518
Translator mode
Tryb tłumaczenia
info
1519
Transparency
Przezroczystość
info
1520
Triangle
Trójkąt
info
Select background
I wish there were...