Polish phrases #381-400 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
381
Configure toolbar
Konfiguruj pasek narzędzi
info
382
Conical gradient
Gradient stożkowy
info
383
Conte&xt help
Pomoc dot. zawartości
info
384
Context Menu Commands
Polecenia Menu Kontekstowego
info
385
Context menu commands
Rozkazy menu kontekstowego
info
386
Continually increase transparency in given direction.
Zwiększaj cały czas przeźroczystość w danym kierunku.
info
387
Continuous boost
Ciągłe wzmocnienie
info
388
Contrast controls the difference between darker and lighter areas of the image.
Kontrast reguluje różnicę między jasnymi a ciemnymi partiami obrazu.
info
389
Contrast...
Kontrast...
info
390
Controls how are images in standard formats like .jpg or .png opened.
Steruje sposobem otwierania obrazów w standardowych formatach, takich jak .jpg lub .png.
info
391
Controls how is the original and the preview of the processed image displayed.
Kontroluje w jaki sposb wyświetlany jest orginał i podgląd przetworzonego obrazu.
info
392
Controls how much does the current layer influence the final image (0-100%).
Kontroluje wpływ tej warstwy na finalny obraz (0-100%)
info
393
Controls how to specify the final canvas size.
Kontroluje jak ustalić końcowy rozmiar płótna.
info
394
Controls the placement of the original image on the new canvas.
Kontroluje położenie orginalnego obrazu na nowym płótnie.
info
395
Controls what information is displayed in window caption.
Kontrolka z informacją pokazywaną w nagłówku okna.
info
396
Controls whether a toolbar is visible when creating new window.
Kontroluje, czy pasek narzędzi jest widoczny podczas tworzenia nowego okna.
info
397
Controls which drawing tools will be available.
Kontroluje, które narzędzia rysowania będą widoczne.
info
398
Convert a picture to the .gif format.
info
399
Convert a picture to the .jpg format. Configure this operation to change compression.
info
400
Convert color image to a grayscale.
Konwersja obrazu na skalę szarości.
info
Select background
Vista & Win 7 icons