Polish phrases #1101-1120 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1101
Protect your pictures by a watermark. Configure thie operation to set the actual watermark text or logo.
info
1102
Ps plug-in
Wtyczki PS
info
1103
Push forward
Przesuń do przodu
info
1104
Push right
Przesuń w prawo
info
1105
Quadratic attenuation
info
1106
Quality
Jakość
info
1107
Quality of the compressed image. Usefull range is from 5 to 95.
Jakość skompresowanego obrazu. Użyteczny zakres jest od 5 do 95.
info
1108
Quality:
Jakość:
info
1109
Quit the application; prompts to save document if modified.
Zamyka aplikację, monituje o zapisanie dokumentu, gdy został zmodyfikowany.
info
1110
R&emove border...
&Usuń ramkę...
info
1111
RGBA
RGBA
info
1112
RNG seed:
info
1113
Radial blur...
Rozmycie kołowe...
info
1114
Radial gradient
Gradient kołowy
info
1115
Radius
Promień
info
1116
Radius for smoothing in pixels. Makes the beveled shape round.
Promień wygładzenia w pikselach. Zaokrągla krawędzie.
info
1117
Radius of the rounded corners. If set to 0, the corners are sharp.
Promień zaokrąglenia rogów. Po ustawieniu 0 rogi są ostre.
info
1118
Radius of the shadow in pixels.
Promień cienia w pikselach.
info
1119
Radius:
Promień:
info
1120
Random color
Losowy kolor
info
What about ICL files?
I wish there were...