Polish phrases #981-1000 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
981
Object providing menu or toolbar commands.
Obiekt dostarczający poleceń dla menu lub paska narzędzi.
info
982
Object specifying command list.
Obiekt określający listę komend.
info
983
Octagon
Osmiokąt
info
984
Offset of the dropped shadow in pixels. Positive values will move the shadow in the right bottom direction.
Przesunięcie rzuconego cienia w pikselach. Dodatnie wartości przesuną cień w prawo i na dół.
info
985
One window per document
Jedno okno na dokument
info
986
Online
Online
info
987
Online help
Pomoc online
info
988
Only for not-rotated images
Tylko dla nieobracanych obrazów
info
989
Only high freqencies in the affected region are copied.
info
990
Only low freqencies in the affected region are copied.
info
991
Only show strings containning the entered character sequence.
Pokaż tylko ciągi zawierające wpisaną sekwencję
info
992
Only show the selected layer without effects in the raster editor.
W edytorze rastrowym pokazuj tylko wybraną warstwę, bez efektów.
info
993
Opacity
Krycie
info
994
Opacity and image mask
Krycie i maska obrazu
info
995
Opacity:
Krycie:
info
996
Open
Otwórz
info
997
Open Custom Fill Pattern
Otwórz Własny Wzór Wypełnienia
info
998
Open Layer Effect
Otwórz warstwę efektów
info
999
Open Watermark Pattern
info
1000
Open a recently used file.
Otwórz ostatni plik
info
What about ICL files?
Select background