Polish phrases #1601-1620 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1601
grey
info
1602
http://www.rw-designer.com/photos-license
http://www.rw-designer.com/photos-license
info
1603
image selection
zaznaczenie
info
1604
layers
warstwy
info
1605
loading...
ładowanie...
info
1606
orange
info
1607
pixels
piksele
info
1608
px
px
info
1609
red
czerwony
info
1610
unnamed
nienazwane
info
1611
white
biały
info
1612
yellow
żółty
info
1613
» Area Splitter «
» Rozdzielacz Obszaru «
info
1614
» Command List «
» Lista komend «
info
1615
» Display Configuration «
» Pokaż Konfigurację «
info
1616
» Document Operation «
» Document Akcji «
info
1617
» Empty View «
» Pusty Widok «
info
1618
» JavaScript «
» Skrypt Java «
info
1619
» No Operation «
» Bez Akcji «
info
1620
» No Transformation «
» Bez Przeszkształcenia «
info
Select background
What about ICL files?