Polish phrases #1-20 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1
%g MB
%g MB
info
2
%g kB
%g kB
info
3
%i bytes
%i bajtów
info
4
%ix%i pixels
%ix%i pikseli
info
5
%s Apply shadow, blur and reflection effects.
%s Zastosuj cień, rozmycie i efekty odbicia.
info
6
%s eraser
%s gumka
info
7
%s in bubble
%s w chmurce
info
8
%s selection
zaznaczenie %s
info
9
%s with effects
%s z efektami
info
10
&About %s...
O programie %s...
info
11
&Active Layout
Aktywny Układ
info
12
&Adjust
Dostosuj
info
13
&Angle:
Kąt:
info
14
&Arbitrary rotation...
Obrót bezwględny...
info
15
&Automatic zoom
Powiększenie &automatyczne
info
16
&B-Spline
&B-Klin
info
17
&Bevel...
Skos...
info
18
&Blend with background...
Połącz z tłem...
info
19
&Brightness:
&Jasność:
info
20
&Canvas size...
Wymiary kadru...
info
Select background
I wish there were...