Turkish phrases #461-480 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
461
Customize the main application window. Already opened documents or windows will not be affected.
Ana uygulama penceresini özelleştirin. Zaten açılmış belgeler veya pencereler etkilenmeyecektir.
info
462
Cut a defined quadrangle from an image.
Bir görüntüden tanımlanmış bir dörtgen kesin.
info
463
Cut the selection and put it on the Clipboard.
Seçimi kesin ve panoya koyun.
info
464
DPI
DPI
info
465
Darken
Karartmak
info
466
Dash
Çizgi
info
467
Decimal places:
Ondalık basamak:
info
468
Decrease image magnification by one step.
Görüntü büyütmeyi bir adımda azaltın.
info
469
Decrease opacity
Opaklığı azaltın
info
470
Decrease opacity (alpha) using brush tool.
Fırça aracını kullanarak opaklığı (alfa) azaltın.
info
471
Decrease outline width
Anahat genişliğini azaltın
info
472
Decrease width of shape outline by 1 pixel or by 5 pixels if CTRL key is down.
info
473
Deduce surface height from opacity and selection. Bevel the shape and let light shine on it.
Opaklık ve seçimden yüzey yüksekliğini ölçün. Şeklini eğin ve üzerinde ışığın parlamasına izin verin.
info
474
Deduce surface height from opacity and selection. Bevel the shape and let light shine on it.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Bevel">More information</a>.
Opaklık ve seçimden yüzey yüksekliğini ölçün. Şeklini eğin ve üzerinde ışığın parlamasına izin verin.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Bevel">Daha fazla bilgi</a>.
info
475
Default
Varsayılan
info
476
Default color
Varsayılan renk
info
477
Default gamma correction:
Varsayılan gama düzeltmesi:
info
478
Default operation
info
479
Default settings
Varsayılan ayarlar
info
480
Define Custom Preset
Özel Hazır Ayarı Tanımla
info
Select background
I wish there were...