Turkish phrases #561-580 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
561
Draw circles or ellipses.
Daireler ya da elipsler çizin.
info
562
Draw grid around large tiles.
Büyük döşeme etrafında ızgara çizin.
info
563
Draw lines or polylines. Divide a line by dragging control handle in middle of a line segment.
Çizgiler veya çoklu çizgiler çizin. Bir satır segmentinin ortasında denetim tutamacını sürükleyerek bir satırı bölün.
info
564
Draw selected layer normally and other layers with opacity set to 50%.
Seçilen katmanı normal olarak ve opaklık % 50'ye ayarlanmış diğer katmanları çizin.
info
565
Draw squares or rectangles with given corner radius.
Verilen köşe yarıçapı ile kareler veya dikdörtgenler çizin.
info
566
Draw with a brush.
Fırçayla çiz.
info
567
Drawing tool toolbar
Çizim aracı araç çubuğu
info
568
Drawing tools toolbar
info
569
Drop Shadow
Düşen Gölge
info
570
Drop files on concrete operation to process the files using that operation.
info
571
Drop shadow
Düşen gölge
info
572
Dropper
Damlalık
info
573
Duplicate layer
Katmanı çoğalt
info
574
E&xit
Çıkış
info
575
EXIF
info
576
Edges-only shadow
Kenarlar-sadece gölge
info
577
Edit tool
Düzenleme aracı
info
578
Editing
Düzenleme
info
579
Effe&ct
Efekt
info
580
Effect preview:
Efekt önizlemesi:
info
Select background
What about ICL files?