Turkish phrases #901-920 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
901
Meta-filters
Meta-filtreler
info
902
Metadata
Meta veri
info
903
Metadata:
Meta veri:
info
904
Method
info
905
Method specifying the target size.
Hedef büyüklüğünü belirten yöntem.
info
906
Method used to encode international characters.
info
907
Method used to specify text size.
Metin boyutu belirtmek için kullanılan yöntem.
info
908
Method used to zoom pixels in or out.
Pikselleri yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için kullanılan yöntem.
info
909
Method:
Yöntem:
info
910
Mirror
Ayna
info
911
Mirror the image from left to right.
Resmi soldan sağa yansıtın.
info
912
Miter joins
Gönye eklemleri
info
913
Mode:
Mod:
info
914
Modified
Değiştirilmiş
info
915
Modified date
Değiştirilme tarihi
info
916
Modified on %s
%s'de değiştirildi
info
917
Modify Handle Coordinates
info
918
Modify selection using the "%s" tool. Hold down SHIFT, CTRL or both to add, negate or remove region from selection.
"%s" aracını kullanarak seçimi değiştirin. Bölge seçimine eklemek, olumsuzlamak veya kaldırmak için SHIFT, CTRL veya her ikisini de basılı tutun.
info
919
Modify shapes in picture by pushing, collapsing or expanding specified areas.
Belirtilen alanları iterek, daraltarak veya genişleterek resimdeki şekilleri değiştirin.
info
920
Modify style...
Stili değiştir...
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...