Turkish phrases #761-780 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
761
Image filters toolbar
Görüntü filtreleri araç çubuğu
info
762
Image from clipboard
Panodan görüntü
info
763
Image from file:
Dosyadan Görüntü:
info
764
Image operations toolbar
info
765
Image size unit
info
766
Image size:
Görüntü boyutu:
info
767
Image will be printed in the center of the paper.
info
768
Images
Görüntüler
info
769
Import File
info
770
Import file
Dosyayı içe aktar
info
771
Import layer...
Katmanı içe aktar...
info
772
Import mask...
Maskeyi içe aktar...
info
773
In multi-point mode, the flood filing has multiple starting points. Final pixel difference is the minumum difference from each start point.
info
774
Increase brightness
info
775
Increase image magnification by one step.
Görüntü büyütmeyi bir adımda artırın.
info
776
Increase opacity
Opaklığı arttırın
info
777
Increase opacity (alpha) using brush tool.
Fırça aracını kullanarak opaklığı (alfa) artırın.
info
778
Increase or decrease canvas size, define position of the original image.
Tuval boyutunu arttırın veya azaltın, orijinal görüntünün konumunu tanımlayın.
info
779
Increase or decrease canvas size. Define position of the original image.
Tuval boyutunu artırın veya azaltın. Orijinal görüntünün konumunu tanımlayın.
info
780
Increase or decrease importance of selected pixels effectively protecting them or marking them for priority deletion.
Seçilen piksellerin etkin bir şekilde korunmalarını veya öncelikli silme için işaretlemelerin önemini arttırın veya azaltın.
info
Select background
What about ICL files?