Polish phrases #821-836 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
821
degrees
info
822
item values
info
823
loading...
ładowanie...
info
824
pixels
piksele
info
825
sRGB output
info
826
unnamed
nienazwane
info
827
xxxx.x.x
xxxx.x.x
info
828
» Area Splitter «
» Rozdzielacz Obszaru «
info
829
» Command List «
» Lista komend «
info
830
» Document Operation «
» Document Akcji «
info
831
» Empty View «
» Pusty Widok «
info
832
» No Output «
info
833
» Popup Menu «
» Wyskakujące Menu «
info
834
» Roll-Out Panels «
» Rozwijane Panele «
info
835
» Tabs «
» Karty «
info
836
» Toolbar «
» Pasek narzędzi «
info
Vista & Win 7 icons
Select background