Polish phrases #21-40 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
21
&Icons:
&Ikony:
info
22
&Index...
Indeks...
info
23
&Insert
&Wstaw
info
24
&LOD computation:
info
25
&Left button:
info
26
&Manage layouts...
&Zarządzaj układami...
info
27
&Middle button:
info
28
&Name:
Nazwa:
info
29
&New...
&Nowy...
info
30
&Open...
&Otwórz...
info
31
&Output device:
info
32
&Paste
&Wklej
info
33
&Paste %s
&Wklej %s
info
34
&Redo
&Ponów
info
35
&Remove
&Usuń
info
36
&Right button:
info
37
&Save...
&Zapisz...
info
38
&Search...
Szukaj...
info
39
&Selection sync ID:
&Zaznaczenie synchro ID:
info
40
&Selection synchronization ID:
&Zaznaczenie ID(entyfikator):
info
Select background
What about ICL files?