Polish phrases #421-440 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
421
Language synchronization
Synchronizacja języka
info
422
Language:
Język:
info
423
Languages marked with flags are installed. Select a language and click the Download button to attempt to download translation table.
Języki oznaczone flagą są zainstalowane. Wybierz język i kliknij pobierz aby rozpocząć próbę ściągnięcia danego tłumaczenia.
info
424
Large icons
Duże ikony
info
425
Latest news, tutorials, support center.
Najnowsze wiadomości, poradniki oraz centrum wsparcia.
info
426
Layered Image
Obraz Warstwowy
info
427
Le&ft + Ctrl:
info
428
Learn about translating.
Dowiedz się o tłumaczeniu
info
429
Left part width [%]
info
430
Left/Lower Pane
Lewy/Dolny Panel
info
431
Left/Upper Pane
Lewy/Górny Panel
info
432
List
Lista
info
433
Load object...
info
434
Location
Lokacja
info
435
Lock X coordinate
info
436
Lock Y coordinate
info
437
Lock Z coordinate
info
438
Loft curves
info
439
Lofted surface
info
440
Look &in:
Szukaj w:
info
Vista & Win 7 icons
Select background