Bosnian phrases #281-300 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
281
Disable grid. Control points positions can have arbitrary values.
Isključi rešetku. Pozicije kontrolnih tačaka mogu imati proizvoljne vrijednosti.
info
282
Disabled
Onemogućeno
info
283
Display
Prikaz
info
284
Display hints relevant to application current state.
Prikaži savjete vezane za trenutno stanje aplikacije.
info
285
Display lines in tree to indicate relations between items.
Prikaži linije u obliku stabla kao indikator veza između stavki.
info
286
Display mode:
Način prikaza:
info
287
Display program information, version number and copyright.
Prikaži informacije o programu, verziji programa i autorskim pravima.
info
288
Display the back side of the object.
Prikazuje pozadinu objekta.
info
289
Display the front side of the object.
Prikazuje prednju stranu objekta.
info
290
Display the left side of the object.
Prikazuje lijevu stranu objekta.
info
291
Display the right side of the object.
Prikazuje desnu stranu objekta
info
292
Displayed Data Type
Prikazana vrsta podataka
info
293
Displays the basic information about the application and its usage.
Prikazuje osnovne informacije o aplikaciji i njenoj upotrebi.
info
294
Displays the help index page.
Prikazuje indeksnu stranicu pomoći.
info
295
Distance from viewer will not affect objects' size.
Udaljenost od gledaoca neće uticati na veličinu objekata.
info
296
Document - Best Layout
Dokument - Najbolji raspored
info
297
Document - Condition
Dokument - Uslov
info
298
Document - Extract Document Part
Dokument - Izdvoji dio dokumenta
info
299
Document Structure
Struktura dokumenta
info
300
Document contains unsaved data.
Dokument sadrži nesačuvane podatke.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...