Norwegian (Bokmål) phrases #141-160 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
141
Add reflection
Legg til refleksjon
info
142
Add vertex to the polygon by dragging control handle in middle of an edge.
Legg toppunktet til polygon ved å flytte kontrollen til midten i en kant.
info
143
Add, remove, configure, export, and import custom tool configurations.
Legg til, fjern, konfigurer, eksporter og importer egendefinerte verktøykonfigurasjoner.
info
144
Add, remove, or configure filters compatible with the Adobe® Photoshop® software plug-in interface.
Legg til, fjern, eller konfigurer filterne med Adobe® Photoshop® kompatibel programtillegg brukergrensesnitt.
info
145
Additional image effects
Flere bildeefekter
info
146
Adjust Brightness
Juster ekponering
info
147
Adjust Color Saturation
Juster farge metning
info
148
Adjust Contrast
Juster kontrast
info
149
Adjust HLS
Juster HLS
info
150
Adjust HLS...
Juster HLS...
info
151
Adjust RGB
Juster RGB
info
152
Adjust RGB...
Juster RGB...
info
153
Adjust black and white levels of a photograph and modify contrast.
info
154
Adjust brightness of the whole image or of current selection.
Juster lysstyrken på hele bildet eller markeringen.
info
155
Adjust brightness, contrast, gamma, and saturation of the entire image or the selected area.
Juster eksponering, kontrast, gamma og statuering for det valgte bildet eller markerte området.
info
156
Adjust brightness, contrast, gamma, and saturation of the entire image or the selected area.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Juster lysstyrke, kontrast, gamma og metning på bildet eller et markert område.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Mer informasjon</a>.
info
157
Adjust canvas:
info
158
Adjust color saturation of the current layer or of the current selection.
Juster farge metning av dette laget eller i gjeldende utvalg.
info
159
Adjust contrast of the whole image or of current selection.
Juster kontrasten på hele bildet eller i gitt markering.
info
160
Adjust exposure
Juster eksponering
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons