Norwegian (Bokmål) phrases #501-520 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
501
Defines how to combine fill pattern with previous content.
Definerer hvordan fyll skal kombineres med tidligere innhold.
info
502
Defines how to obtain the height map for bevel effect.
Definerer hvordan du får tak i høyden av kartet for pensel effekt.
info
503
Defines how to select a document part from the whole document.
info
504
Defines, where to place the outline.
Definerer hvor ytterkanten skal plasseres.
info
505
Deform picture by applying a bilinear or a perspective transformation.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Transform">More information</a>.
info
506
Delete batch operation
info
507
Delete file
Slett fil
info
508
Delete layer(s)
Slett lag
info
509
Density [%]:
Tetthet [%]:
info
510
Density of the projected shadow at the beginning.
Tetthet av beskyttede skygger i begynnelsen.
info
511
Density of the projected shadow at the end.
Tetthet av beskyttede skygger på slutten.
info
512
Density of the shadow. Higher values make the shadow more intense.
Tetthet av skyggen. Høyere verdier gjøre skyggen mer intens.
info
513
Desaturate
Sort/hvitt
info
514
Description
Beskrivelse
info
515
Description:
Beskrivelse:
info
516
Descriptive name of the window layout.
info
517
Details
Detaljer
info
518
Detect horizontal edges in the input image.
Gjenkjenn horisontale kanter i innkommende bilde.
info
519
Determine the darkest and brightest colors in the image and adjust contrast to map them on real black and white.
info
520
Determines the method used to compute the shadow.
Avgjør hvilken metode som brukes til å beregne skyggen.
info
Select background
What about ICL files?