Norwegian (Bokmål) phrases #1621-1640 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1621
Viewport sync ID
Visningspunkt-synkronserings id
info
1622
Viewport sync ID:
Visningspunktsynkronserings id:
info
1623
Viewport:
Visningsport:
info
1624
Vignetting
Vignett
info
1625
Vignetting correction
Vignettretning
info
1626
Vlastimil Miléř, Jan Miléř
Vlastimil Miléř, Jan Miléř
info
1627
Wait for ENTER
Vent på FORTSETT
info
1628
Watermark
Vannmerke
info
1629
Watermark text color. Shadow color will be picked automatically to complement text color.
Vannmerkefarge. Skyggefargen velges automatisk på bakgrunn av tekstfargen.
info
1630
Wave
info
1631
WebP Image
WebP-bilde
info
1632
WebP image files
WebP-bildefiler
info
1633
When checked, the stylus pressure will be taken into account.
Når dette alternativet er valgt vil stiluttrykket bli tatt hensyn til.
info
1634
When turned on, the AutoZoom feature will be enabled when new window opens.
info
1635
Where the Effect has to be applied
Der effekten skal benyttes
info
1636
White point:
Hvitpunkt:
info
1637
Width
Bredde
info
1638
Width of a line can be any positive number including floating point values.
Bredden av en linje kan være et positivt tall inkludert flytende punktverdier.
info
1639
Width of the outline of the drawn shape if the tool supports it and outlines are enabled.
Bredde på omrisset av tegnet form, hvis verktøyet støtter det og skisserer er aktiv.
info
1640
Width of the outline.
Bredde på yttersiden
info
What about ICL files?
Select background