Norwegian (Bokmål) phrases #761-780 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
761
Identifier of the fill style.
Identifisering av fyllstil.
info
762
Identifier of the image mask.
Identifikator for bildefilter.
info
763
Identifier of the state that holds the current selection mask.
info
764
Identifier of the view state holding the image mask.
Identifikator for visning av eierandel bildemaske.
info
765
Identifier of the view used for operation result preview.
Identifikator for visningen brukes til drifts resultat forhåndsvisning.
info
766
If checked, the parameter will be influenced by pen pressure if tablet is available.
Dersom aktivert, vil parametret bli påvirket av tabell presspennen dersom den er tilgjengelig.
info
767
If dashing is enabled, the pattern can consist of up to 32 'space' and '-' characters representing the dashing.
Hvis tilpassing aktiveres, mønsteret kan bestå av opp til 32 "mellomrom" og "-" tegn representerer tilpassing.
info
768
If enabled and selection does not exist, the commands will apply to the entire image.
info
769
If enabled, menu commands related to layout configuration and switching will be visible in main menu.
Dersom aktivert, meny kommandoer relatert til brukergrensesnitt konfigurasjon og endringer vil bli synlige i hovedvinduet.
info
770
If enabled, the 'Manage Filters command will not be displayed in menu. Plug-ins may always be modified using layout configuration dialog.
Hvis aktivert, "Administrer filtre" kommandoen vil ikke vises i menyen. Programtillegg kan alltid være oppdatert ved hjelp brukergrensesnitt konfigurasjons dialogen.
info
771
If enabled, the application will gather information about untranslated strings and allow their translation.
Dersom aktivert, vil applikasjonen samle informasjon om uoverastte fraser og tillate de å bli oversatt.
info
772
If enabled, the filter will be applied to color channels only, leaving the alpha channel intact.
info
773
If enabled, the glowing will keep the color of the glowing object.
info
774
If enabled, the icon will be taken from first selected subcommand.
info
775
If enabled, the output image will always have square proportions.
Hvis aktivert, utdatafilen vil alltid ha kvadrat proporsjoner.
info
776
If enabled, the shape will appear sunken insted of pulled out.
info
777
If enabled, the text be printed skewed.
info
778
If enabled, the view will be able to create and use arbitrary selections.
info
779
If enabled, the weight of the used font will be increased.
info
780
If enabled, untranslated strings will be preceded with [*] in the application window.
Dersom aktiert, vil uoversatte fraser bli prossesert med [*] i applikasjons vinduet.
info
Select background
What about ICL files?