Norwegian (Bokmål) phrases #921-940 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
921
Manage database
Administrer database
info
922
Manual vignetting...
Manuell vignettering...
info
923
Manually entered part-ID
Manuelt innskrevet del-id
info
924
Manually set coordinates of the clicked control handle.
Manuelt angi koordinatene av klikket kontroll.
info
925
Margins:
Marger:
info
926
Mark all available items or objects as selected.
Merk alle tilgjengelige elementer eller objekter som valgt.
info
927
Mask ID
Filter ID
info
928
Mask ID:
Filter ID:
info
929
Mask from opacity
Ugjennomsiktig filter
info
930
Matches pixels with similar alpha value (opacity/transparency).
Lignende piksler med samme gjennomsiktighetsverdi (ugjennomsiktig/gjennomsiktig).
info
931
Matches pixels with similar brightness.
Lignende piksler med samme eksponering.
info
932
Matches pixels with similar hues.
Lignende piksler med samme nyanser.
info
933
Matches pixels with similar values in red, green, blue and alpha channels.
Lignende piksler med samme verdier i rød, grønn, blå og gjennomsiktighets kanalene.
info
934
Matching files:
Filresultat:
info
935
Maximize contrast of each of the red, green, and blue color channels.
info
936
Maximum color value. Recommended values are 1 (the native HDR range), 100 (percent range), or 255 (classic 8-bit color).
Maksimal fargeverdi. Anbefalte verdier er 1 (den opprinnelige HDR område), 100 (prosent område), eller 255 (klassisk 8-biters farge).
info
937
Maximum compression
info
938
Maximum difference between the color of the clicked pixel and the color of the flood-filled pixel. Values range from 0 to 100%.
Maksimal forskjell mellom fargen for den valgte pikslenen og fargen på fyll pikselen. Verdier fra 0 til 100%.
info
939
Maximum distance in pixels that each pixel is influences.
Maksimal avstand i piksler som hver piksel berører.
info
940
Maximum energy of a pixel to consider it noise.
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons