Turkish phrases #1001-1020 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1001
New Unicorn3D object
info
1002
New plain text
info
1003
New raster image
Yeni raster görüntü
info
1004
New text document
info
1005
News
Haberler
info
1006
No caps
Kapak yok
info
1007
No fill
Dolgu yok
info
1008
No image in clipboard.
Panoda resim yok.
info
1009
No outline
Anahat yok
info
1010
No recently used files found.
Son kullanılan dosya bulunamadı.
info
1011
No smoothing
Yumuşatma yok
info
1012
Noise removal
Parazit kaldırma
info
1013
None
Yok
info
1014
Normal crop
Normal kırp
info
1015
Normal map
info
1016
Normal|Multiply|Screen|Add|Subtract|Average|Difference|Minimum (darken)|Maximum (lighten)|Overlay|Replace hue|Replace saturation|Replace brightness|Replace color|Silhouette
Normal|Çoğaltmak|Ekran|Eklemek|Çıkarmak|Ortalamak|Fark|Minimum (karartmak)|Maksimum (aydınlatmak)|Yerleşim|Renk tonunu değiştirmek|Doygunluğu değiştirmek|Parlaklığı değiştirmek|Rengi değiştirmek|Silüet
info
1017
Not constrained
Kısıtlı değil
info
1018
Not set
info
1019
Note
Not
info
1020
Note: maximum and minimum zoom values may depend on the size of the window and the displayed image.
Not: maksimum ve minimum yakınlaştırma değerleri pencerenin ve görüntülenen görüntünün boyutuna bağımlı kalabilir.
info
I wish there were...
Select background