Turkish phrases #981-1000 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
981
Move layer up
Katmanı yukarıya taşı
info
982
Move your mouse while holding left button down to rotate the rectangle.
Dikdörtgeni döndürmek için sol tuşunu basılı tutarken farenizi hareket ettirin.
info
983
Move, resize and rotate
Taşı, yeniden boyutlandır ve döndür
info
984
Move, rotate, scale or apply perspective transformation to the selected area.
Seçilen alana perspektif dönüşümü taşıyın, döndürün, ölçeklendirin veya uygulayın.
info
985
Movie border
info
986
Multi-point flood fill
Çok noktalı taşkın dolgu
info
987
Multiple source points
Birden fazla kaynak noktası
info
988
Multiply alpha value of every pixel by 0-200%. Alpha value controls the opacity of a pixel. Decreasing alpha will make pixels more transparent.
Her pikselin % 0-200 oranında çarpımı alfa değeridir. Alfa değeri bir pikselin opaklığını kontrol eder. Azalan alfa pikselleri daha saydam hale getirecektir.
info
989
Multiply color
Çoklu renk
info
990
Multiprocessing
Çoklu işlem
info
991
Name
İsim
info
992
Name and icon
info
993
Name is displayed before its buttons.
İsim düğmelerinden önce görüntülenir.
info
994
Name of the caterogy this plug-in belongs to.
info
995
Name of the item displayed in menu or toolbar. Multilanguage format is allowed.
Menüde veya araç çubuğunda görüntülenen öğenin adı. Çok dilli formata izin verilir.
info
996
Name of this batch operation. Displayed in the Operations box. Can use multilanguage format.
info
997
Name:
İsim:
info
998
Near density:
Yakın yoğunluğu:
info
999
Nearest pixel
En yakın piksel
info
1000
Never
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...