Turkish phrases #121-140 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
121
Activate tag
Tag'ı etkinleştir
info
122
Active layer
Katmanı etkinleştir
info
123
Add Rectangular Border
Dikdörtgen Kenarlık Ekle
info
124
Add Watermark
Filigran Ekle
info
125
Add a rectangular border.
Dikdörtgen bir sınır ekleyin.
info
126
Add a shadow of given intensity and offset.
Verilen yoğunluk ve çıkıntıyla bir gölge ekle.
info
127
Add a shadow of given intensity and offset.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">More information</a>.
Verilen yoğunluk ve çıkıntıyla bir gölge ekle.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">Daha fazla bilgi</a>.
info
128
Add a shadow to the drawn shape.
Çizilen şekle bir gölge ekleyin.
info
129
Add a watermark picture or text to the image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Watermark">More information</a>.
Görüntüye bir filigran resmi veya metin eklemek.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Watermark">Daha fazla bilgi</a>.
info
130
Add a watermark picture or text.
Bir filigran resmi ya da yazısı ekle
info
131
Add an elliptical border.
Eliptik sınır ekleyin.
info
132
Add an existing image file as a new layer to the layered image.
Katmanlı görüntüye yeni bir katman olarak varolan bir görüntü dosyası ekleyin.
info
133
Add color
Renk ekle
info
134
Add custom preset
Özel ön ayar ekle
info
135
Add folder to favorites
Klasörü sık kullanılanlara ekle
info
136
Add light and shadow rays originating from features of the image.
Görüntünün özelliklerinden kaynaklanan ışık ve gölge ışınları ekleyin.
info
137
Add new filter|Duplicate filter|Remove filter|Move up|Move down|
Yeni filtre ekle|Yinelenen filtre|Filtreyi kaldır|Yukarı taşı|Aşağı in|
info
138
Add new step|Duplicate step|Delete step|Move up|Move down|Import step|Export step|
info
139
Add or subtract value from red, green, and blue channels.
Kırmızı, yeşil ve mavi kanallardan değer ekleyin veya çıkarın.
info
140
Add post stamp-like border to an image.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...