Turkish phrases #141-160 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
141
Add reflection
Yansıma ekle
info
142
Add vertex to the polygon by dragging control handle in middle of an edge.
Kontrol tutamacını bir kenarın ortasına sürükleyerek çokgene köşe ekleyin.
info
143
Add, remove, configure, export, and import custom tool configurations.
info
144
Add, remove, or configure filters compatible with the Adobe® Photoshop® software plug-in interface.
Adobe® Photoshop® yazılımı eklenti arayüzüyle uyumlu filtreler ekleyin, kaldırın veya yapılandırın.
info
145
Additional image effects
Ek görüntü efektleri
info
146
Adjust Brightness
Parlaklığı Ayarla
info
147
Adjust Color Saturation
Renk Doygunluğunu Ayarla
info
148
Adjust Contrast
Kontrastı Ayarla
info
149
Adjust HLS
HLS Ayarla
info
150
Adjust HLS...
HLS Ayarla...
info
151
Adjust RGB
RGB Ayarla
info
152
Adjust RGB...
RGB Ayarla...
info
153
Adjust black and white levels of a photograph and modify contrast.
Bir fotoğrafın siyah ve beyaz seviyelerini ayarlayın ve kontrastı değiştirin.
info
154
Adjust brightness of the whole image or of current selection.
Görüntünün veya geçerli seçimin parlaklığını ayarlayın.
info
155
Adjust brightness, contrast, gamma, and saturation of the entire image or the selected area.
Görüntünün veya seçilen alanın parlaklığını, kontrastını, gama ve doygunluğunu ayarlayın.
info
156
Adjust brightness, contrast, gamma, and saturation of the entire image or the selected area.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Tüm görüntünün veya seçilen alanın parlaklığını, kontrastını, gama ve doygunluğunu ayarlayın.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Daha fazla bilgi</a>.
info
157
Adjust canvas:
Tuvali ayarla:
info
158
Adjust color saturation of the current layer or of the current selection.
Mevcut katmanın veya mevcut seçimin renk doygunluğunu ayarlayın.
info
159
Adjust contrast of the whole image or of current selection.
Tüm görüntünün veya geçerli seçimin kontrastını ayarlayın.
info
160
Adjust exposure
Pozlamayı ayarla
info
What about ICL files?
I wish there were...