Turkish phrases #201-220 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
201
App-File: Exit
Uygulama-Dosya: Çıkış
info
202
App-File: New, Open, Save
Uygulama-Dosya: Yeni, Aç, Kaydet
info
203
App-File: Recent Files
Uygulama-Dosya: Son Dosyalar
info
204
App-File: Save As
Uygulama-Dosya: Farklı Kaydet
info
205
App-Help: About
Uygulama-Yardım: Hakkında
info
206
App-Help: Ask Online
Uygulama-Yardım: Çevrimiçi Sor
info
207
App-Help: Context
Uygulama-Yardım: Bağlam
info
208
App-Help: Custom
Uygulama-Yardım: Özel
info
209
App-Help: Local
Uygulama-Yardım: Yerel
info
210
App-Misc: Execute Command
Uygulama-Çeşitli: Komutu Yürüt
info
211
App-Tools: Layout Configuration
Uygulama-Araçlar: Düzen Yapılandırması
info
212
App-Tools: Layouts
Uygulama-Araçlar: Düzenler
info
213
App-Tools: Layouts Management
Uygulama-Araçlar: Düzenler Yönetimi
info
214
App-Tools: Misc
info
215
App-Tools: Options
Uygulama-Araçlar: Seçenekler
info
216
App-View: Custom Toolbar
Uygulama-Görünüm: Özel Araç Çubuğu
info
217
App-View: Status Bar
Uygulama-Görünüm: Durum Çubuğu
info
218
Appearance
info
219
Application &options...
Uygulama seçenekleri...
info
220
Application web page.
Uygulama web sayfası.
info
I wish there were...
Select background