Turkish phrases #1561-1580 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1561
Top left
Sol üst
info
1562
Top right
Sağ üst
info
1563
Transform the image from cartesian coordinates (x, y) to polar coordinates (r, φ).
Görüntüyü kartezyen koordinatlardan (x, y) polar koordinatlara (r, φ) dönüştürün.
info
1564
Transform the image from polar coordinates (r, φ) to cartesian coordinates (x, y).
Görüntüyü kutupsal koordinatlardan (r, φ) kartezyen koordinatlara (x, y) dönüştürün.
info
1565
Transformation
Dönüşüm
info
1566
Translated string:
Çeviri dizesi:
info
1567
Translation table contains %i items. Press Update to check if more are available.
Çeviri tablosu %i öğe içeriyor. Daha fazla kullanılabilir olup olmadığını kontrol etmek için Güncelleme'ye basın.
info
1568
Translation table contains %i items. There are also %i items translated by you. Press Upload to make them available for others.
Çeviri tablosu %i öğe içeriyor. Ayrıca, sizin tarafınızdan çevrilen %i öğe var. Başkaları için kullanılabilir hale getirmek için Yükle'ye basın.
info
1569
Translation table is not available; try downloading it or help by translating yourself.
Çeviri tablosu mevcut değildir; indirmeyi deneyin veya kendiniz tercüme ederek yardımcı olun.
info
1570
Translator mode
Çevirmen modu
info
1571
Transparency
Şeffaflık
info
1572
Triangle
Üçgen
info
1573
Turn the image upside down.
Görüntüyü ters çevirin.
info
1574
Tutorials
Öğreticiler
info
1575
Type
Tür
info
1576
Type any text in this box and then click in the raster image editor to render the text using the specified font.
Bu kutuda herhangi bir metin yazın ve ardından belirtilen yazı türünü kullanarak metni işlemek için raster görüntü düzenleyicisine tıklayın.
info
1577
Type of mapping the values from the given range to the slider in configuration dialog.
info
1578
Type of operation executed in this step of the sequence.
info
1579
Type of the actual operation.
info
1580
Type of the contained object with menu commands.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...