Turkish phrases #1561-1580 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1561
Translated string:
Çeviri dizesi:
info
1562
Translation table contains %i items. Press Update to check if more are available.
Çeviri tablosu %i öğe içeriyor. Daha fazla kullanılabilir olup olmadığını kontrol etmek için Güncelleme'ye basın.
info
1563
Translation table contains %i items. There are also %i items translated by you. Press Upload to make them available for others.
Çeviri tablosu %i öğe içeriyor. Ayrıca, sizin tarafınızdan çevrilen %i öğe var. Başkaları için kullanılabilir hale getirmek için Yükle'ye basın.
info
1564
Translation table is not available; try downloading it or help by translating yourself.
Çeviri tablosu mevcut değildir; indirmeyi deneyin veya kendiniz tercüme ederek yardımcı olun.
info
1565
Translator mode
Çevirmen modu
info
1566
Transparency
Şeffaflık
info
1567
Triangle
Üçgen
info
1568
Turn the image upside down.
Görüntüyü ters çevirin.
info
1569
Tutorials
Öğreticiler
info
1570
Type
Tür
info
1571
Type any text in this box and then click in the raster image editor to render the text using the specified font.
Bu kutuda herhangi bir metin yazın ve ardından belirtilen yazı türünü kullanarak metni işlemek için raster görüntü düzenleyicisine tıklayın.
info
1572
Type of mapping the values from the given range to the slider in configuration dialog.
info
1573
Type of operation executed in this step of the sequence.
info
1574
Type of the actual operation.
info
1575
Type of the contained object with menu commands.
info
1576
Type of transformation executed in this step. (Note: transformation should not be the last step in the sequence, because the result will be lost.)
info
1577
Type text directly in the raster editor.
Doğrudan raster düzenleyicisinde metin yazın.
info
1578
Typical background color for the image. Images will look best if used on similar backgrounds.
Görüntü için tipik arka plan rengi. Görüntüler benzer arka planlarda kullanıldığında en iyi şekilde görünecektir.
info
1579
Undo all operations upto this one.
info
1580
Undo functionality will be disabled. Choose this option for best performace and lowest memory requirements.
Geri alma işlevi devre dışı bırakılacak. En iyi performans ve en düşük bellek gereksinimleri için bu seçeneği seçin.
info
I wish there were...
Select background