Turkish phrases #1321-1340 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1321
Satin
Saten
info
1322
Saturation
Doygunluk
info
1323
Saturation controls how intense are the colors. Lower the value to make the image more black-and-white and vice versa.
Doygunluk, renklerin ne kadar yoğun olduğunu kontrol eder. Görüntüyü daha siyah-beyaz ve tersi yapmak için değeri düşürün.
info
1324
Saturation:
Doygunluk:
info
1325
Save &as...
Farklı kaydet...
info
1326
Save Document
Belgeyi Kaydet
info
1327
Save Selected Area
info
1328
Save changes to %s ?
Değişiklikler %s olarak kaydedilsin mi?
info
1329
Save copy of the image as .jpg without metadata and with compresson set by defautl to 85%.
Resmin kopyasını meta veriler olmadan ve varsayılan olarak %85 olarak ayarlanmış .jpg olarak kaydedin.
info
1330
Save current mask to file as a grayscale image.
Geçerli maskeyi gri tonlamalı bir görüntü olarak dosyaya kaydedin.
info
1331
Save document
Belgeyi kaydet
info
1332
Save for web...
Web için Kaydet
info
1333
Save layout as:
Düzeni farklı kaydet:
info
1334
Save optional attributes like background color, resolution, and gamma.
Arka plan rengi, çözünürlük ve gama gibi isteğe bağlı özellikleri kaydedin.
info
1335
Save style...
Stili kaydet...
info
1336
Save the active document with a new name.
Etkin belgeyi yeni bir adla kaydet.
info
1337
Save the active document.
Etkin belgeyi kaydet.
info
1338
Save the image in selected layer into a file.
Seçilen katmandaki görüntüyü bir dosyaya kaydedin.
info
1339
Save the selected area of the image or the entie image if nothing is selected.
info
1340
Save|Close document saving changes.
Kaydet|Değişiklikleri kaydederek belgeyi kapat.
info
I wish there were...
Select background