Turkish phrases #941-960 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
941
Menu configuration
info
942
Merge layers
Katmanları birleştirme
info
943
Meta-filters
Meta-filtreler
info
944
Metadata
Meta veri
info
945
Method
info
946
Method specifying the target size.
Hedef büyüklüğünü belirten yöntem.
info
947
Method used for simulating continuous tones with groups of dots.
info
948
Method used to encode international characters.
info
949
Method used to specify text size.
Metin boyutu belirtmek için kullanılan yöntem.
info
950
Method used to zoom pixels in or out.
Pikselleri yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için kullanılan yöntem.
info
951
Method:
Yöntem:
info
952
Mirror
Ayna
info
953
Mirror the image from left to right.
Resmi soldan sağa yansıtın.
info
954
Miter joins
Gönye eklemleri
info
955
Mode:
Mod:
info
956
Modified
Değiştirilmiş
info
957
Modified date
Değiştirilme tarihi
info
958
Modified on %s
%s'de değiştirildi
info
959
Modify selection using the "%s" tool. Hold down SHIFT, CTRL or both to add, negate or remove region from selection.
"%s" aracını kullanarak seçimi değiştirin. Bölge seçimine eklemek, olumsuzlamak veya kaldırmak için SHIFT, CTRL veya her ikisini de basılı tutun.
info
960
Modify shapes in picture by pushing, collapsing or expanding specified areas.
Belirtilen alanları iterek, daraltarak veya genişleterek resimdeki şekilleri değiştirin.
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons