Norwegian (Bokmål) phrases #261-280 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
261
Language synchronization
Språksunkronisering
info
262
Language:
Språk:
info
263
Languages marked with flags are installed. Select a language and click the Download button to attempt to download translation table.
Språk markert med flagg er innstallert. Velg et språk og klikk på last ned knappen for å laste ned oversettelsen.
info
264
Layer painting
Lagtegning
info
265
Layer style
Lagstil
info
266
Layered Image
Bilde med lag
info
267
Layered Image - Layer Properties
Bilde med lag - Lag egenskaper
info
268
Layered Image - Rasterize Layer
info
269
Layered image editor
Bildebehandler med lagfunksjonalitet
info
270
Layers
Lag
info
271
Learn about translating.
Lær mer om oversettelse.
info
272
Less options
Færre innstillinger
info
273
Line
Linje
info
274
Linear gradient
Linjær grad
info
275
Love it!
Elsker den!
info
276
Main toolbar
Hovedverktøylinje
info
277
Main window
Hovedvindu
info
278
Make screenshot
Skjermdump
info
279
Manage Windows shell associations
Velg Windows filformat assosieringer
info
280
Manually set coordinates of the clicked control handle.
Manuelt angi koordinatene av klikket kontroll.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...