Norwegian (Bokmål) phrases #161-180 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
161
Diamond gradient
info
162
Disable &automatic updates
Deaktiver &automatiske oppdateringer
info
163
Disable the outline on the drawn shape.
info
164
Display hints relevant to application current state.
Vis relevante tips til programmet
info
165
Display program information, version number and copyright.
Vis program informasjon, versjons nummer og kopirettighet.
info
166
Displays the basic information about the application and its usage.
Viser grunnleggende informasjon om applikasjonen og dets bruk.
info
167
Displays the current zoom factor. Click to quickly switch to predefined values or to your own zoom factor.
Vis brukt forstørrelses faktor. Klikk raskt for å endre verdiene eller til din egen forstørrelses faktor.
info
168
Displays the help index page.
Vis hjelpesiden.
info
169
Do not fill the interior of the drawn shape.
info
170
Document - Best Layout
Dokument - Best brukergrensesnitt
info
171
Document - Extract Document Part
Dokument - Eksakt dokument del
info
172
Document - Open in new window
Dokument - Åpne i nytt vindu
info
173
Document - Save
Dokument - Lagre
info
174
Document - Set File Format
Dokument - Velg filformat
info
175
Document part sync ID:
info
176
Document type:
Dokumenttype:
info
177
Donate...
Gi en gave...
info
178
Down
Ned
info
179
Download
Last ned
info
180
Draw a curve passig through specified points. Add a new point by dragging control handle in middle of a line segment.
Tegn en kurve gjennom spesifiserte punkter. Legg til et nytt punkt ved å flytte kontrollen i midten av et linjestykke.
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?